Kancelaria została założona w 1992 roku przez radcę prawnego
Zbigniewa Lepka, wykonującego zawód radcy od roku 1980.

Przez ten okres zdobyliśmy ogromne doświadczenie, przez co jesteśmy w stanie zaoferować Państwu pełen zakres pomocy prawnej.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Z poważaniem, 
Zbigniew Lepka

Oferta Kancelarii

Naszym Klientom oferujemy doraźną oraz stałą pomoc prawną, na podstawie elastycznych systemów rozliczeń (według stawki godzinowej, według stawki ryczałtowej z limitem godzin lub bez limitu), pozwalające na dostosowanie zakresu i kosztów obsługi prawnej do indywidualnych potrzeb Klienta.

Terytorium działalności

Kancelaria Radcy Prawnego zlokalizowana jest w stolicy Dolnego Śląska, we Wrocławiu, jednakże naszą pomoc prawną w zakresie prawa polskiego oraz prawa Unii Europejskiej oferujemy osobom fizycznym, przedsiębiorcom i instytucjom na terytorium całego kraju.

Współpraca

Współpracujemy z radcami prawnymi, kancelariami notarialnymi, doradcami podatkowymi, biegłymi rewidentami, biurem rachunkowym oraz biurem tłumaczeń językowych i tłumaczami przysięgłymi, co poszerza zakres świadczonej pomocy prawnej przez Kancelarię.

O nas

Kancelaria Prawna Wrocław

Zakres działalności Kancelarii

Kancelaria specjalizuje się w kompleksowej pomocy prawnej przedsiębiorców w szczególności w zakresie prawa przewozowego m.in. transport rzeczny i drogowy, szkół wyższych, wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorców budowlanych, handlowych oraz osób fizycznych.

Posiada uprawnienia do świadczenia pomocy prawnej w pełnym zakresie, poprzez udzielanie konsultacji i porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, reprezentowanie w postępowaniu sądowym, administracyjnym i polubownym, a także uczestniczenie w działaniach mających na celu odzyskanie wierzytelności.

Referencje

Usługi

Oferta dla przedsiębiorców

Radca prawny Wrocław, doradztwo prawne Wrocław

Pomoc prawna w zakresie określonym w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,
w szczególności :

- doradztwa prawnego,
- wydawania opinii prawnych we wszystkich sprawach związanych z prowadzeniem przez Zleceniodawcę działalności gospodarczej,
- opiniowania umów zawieranych w obrocie krajowym i zagranicznym, a w razie potrzeby udział w negocjacjach,
- opiniowania aktów wewnętrznych, przygotowania dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego i prowadzenia spraw rejestrowych Zleceniodawcy,
- doradztwa w zakresie pozyskiwania kapitału na rozwój przedsiębiorstwa oraz finansowania inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem funduszy UE,
- reprezentowania Zleceniodawcy przed organami sądowymi, administracji państwowej i samorządowej oraz innymi organami orzekającymi na podstawie udzielonego przez Zleceniodawcę pełnomocnictwa procesowego, 
- prowadzenia egzekucji sądowej i administracyjnej.

Zespół

Kancelaria Prawna Wrocław

Zbigniew Lepka

Radca prawny Zbigniew Lepka ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Kancelaria Prawna Wrocław

Przemysław Lepka

Radca prawny Przemysław Lepka ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Kontakt


Kancelaria Radcy Prawnego

ul. Kleczkowska 50, 50-227 Wrocław, tel. 71 337-94-33, fax: 71 329-14-11

ul. Św. Antoniego 23, 50- 073 Wrocław, tel. 71 344-16-46, fax: 71 344-83-27

 

Zbigniew Lepka:
zbigniew@lepka.wroclaw.pl
tel. 660-186-025

Przemysław Lepka:
przemek@lepka.wroclaw.pl
tel. 600-114-044

Formularz kontaktowy
zzz